Informacje dla podróżnych

1-Ubrania i przedmioty osobiste:
Przy wjeździe na terytorium Algierii podróżujący zwolniony jest z opłat celnych za ubrania i przedmioty użytku osobistego, których może potrzebować w trakcie swojego pobytu za wyjątkiem wszelkich towarów wwożonych w celach handlowych.

2-Zwolnienie z cła
Podróżującemu przysługuje zwolnienie z opłat celnych na:

  • 50 gramów perfum lub 0,5 litra wody toaletowej
  • 200 papierosów lub 50 cygar lub 100 cygaretek lub 250 gramów tytoniu
  • 1 litr alkoholu lub 2 litry wina


3-Czasowe zwolnienie z opłat
Czasowemu zwolnieniu z opłat celnych podlegają następujące produkty pod warunkiem, że należą one do osoby podróżującej i są w trakcie użytkowania:

Ubrania osobiste, przyrządy i artykuły sportowe takie jak: jedna para nart, dwie rakiety tenisowe, jeden namiot i przedmioty kempingowe, jedna łódka rekreacyjna długości nie większej niż 5,5 metra bez silnika, dwa aparaty fotograficzne i dziesięć filmów do aparatu, jeden instrument muzyczny, jeden adapter/elektrofon, jeden magnetofon, jedna maszyna do pisania, jedno radio, jeden rower. 


4-Przywóz innych towarów
Oprócz przywiezionych dóbr nieobjętych obowiązkiem opłat celnych podróżujący może wwieść produkty nie mające charakteru handlowego przeznaczone do użytku osobistego lub rodzinnego czy też przeznaczone do działalności zawodowej nie przewidującej ich urynkowienia. Artykuły te podlegają opłatom ryczałtowym. Zasada ta nie dotyczy samochodów, tytoniu i alkoholu,  biżuterii, złota i materiałów drogocennych a także broni i amunicji.


5-Formalności związane z pojazdami
Pojazdy, wozy kempingowe, samoloty i łodzie rekreacyjne podlegają czasowemu zwolnieniu z opłat celnych. W związku z tym, podróżnym przybywającym na terytorium Algierii służby celne wydają kartę turystycznę ważną trzy miesiące. Podróżny powinien podjąć obowiązkowe ubezpieczenie graniczne. Międzynarodowa karta ubezpieczeniowa nie jest honorowana.


6-Wwóz dewiz
Podróżny może wwieść, w kwocie nielimitowanej, banknoty lub inne środki płatności. Powinien jednak zadeklarować na piśmie (na formularzu dostępnym u służb celnych) banknoty, środki płatności, biżuterię w złocie, platynie lub srebrze. Niektóre punkty hotelarskie i usługowe przyjmują płatność kartą kredytową.

Dokonawszy formalności celnych zaleca się podróżnym dokonanie pierwszych wymian pieniędzy w kantorach na lotnisku lub w porcie. Operacje te zgłaszane są na formularzu zgłoszeń dewizowych, który potencjalnie trzeba będzie przedstawić przy opuszczaniu terytorium Algieri, tak samo jak kwity z wymiany walut.


7-Deklaracja celna
Przybywając na terytorium Algierii podróżny powinien zadeklarować wwożone towary oraz dokonać należnych opłat.
Deklaracja ta jest składana w formie ustnej bądź pisemnej jeżeli wwożone towary mają charakter handlowy.8-Składowanie celne
Podróżny może zarządać umieszczenia przywiezionego przezeń towaru w składzie celnym w oczekiwaniu na uisczenie należnych opłat lub przedstawienie wymaganego urzędowego zezwolenia. W takim wypadku, podróżnemu przysługują dwa miesiące na przystąpienie do odclenia towarów.
Okres ten może zostać przedłużony o dwa miesiące w przypadku towarów podlegającyh specjalnemu zezwoleniu urzędowemu.


WIĘCEJ INFORMACJI MOGĄ PAŃSTWO ZNALEŹĆ NA STRONIE ALGIERSKICH SŁUŻB CELNYCH:

http://www.douane.gov.dz/

 

 

 

Copyright © Ambassade d'Algérie A Varsovie, ul, Ignacego Krasickiego 10, 02-628 Warszawa
Telefon : + 48226175855 Fax : + 48226160081 E-mail : warsaw@algerianembassy.pl / consular@algerianembassy.pl